Informační systémy Leonardo

 • Vlastné produkty firmy D3Soft
 • Individuálny prístup
 • 15 rokov značky na trhu
 • Plná kustomizovateľnosť
 • Zapojenie do ľubovoľnej infraštruktúry zákazníka        
 • Vhodné pre všetky typy spol.
 • Jednoduché prispôsobenie požiadavkám zákazníka
 • Vysoká kvalita riešenia daná referenciami
 • Implementácia na kľúč
 • Garancia doby implementácie
 • Technická podpora

 • CRM Leonardo
 • Multilevel marketing

CRM Leonardo

CRM riešenie pre riadenie vzťahov so zákazníkmi. Cieľom tohto CRM systému je poskytovať ucelené informácie o obchodných, zákazníckych, marketingových a firemných aktivitách.
Viac informácií o CRM Leonardo

Multilevel marketing

Produkt Leonardo MLM e systém určený spoločnostiam, ktoré riešia problém existencie kompletného systému pre svoje činnosti v oblasti multilevel marketingu (tzv. MLM). Náš systém pre firemný multilevelmarketing zabezpečuje všetky procesy, ktoré sú pre typy MLM spoločností typické a zásadné. Systém pokrýva oblasť finančného aj produktového.

MLM aplikácia - riadenie MLM

Sieť

Modul sieť ponúka klientom prehľadnou formou štruktúru a hierarchiu spoločnosti. Zachytenie organizačnej štruktúry je dôležité napr. pre vyplácanie provízií alebo odovzdanie zodpovednosti do siete

CRM (klienti, partneri)

Systém pre evidenciu plánovania schôdzok s klientmi, podporný nástroj pre realizáciu obchodného prípadu - uzatvorenie zmluvy. Ďalšou voľbou sú partneri spoločnosti, ktorí sú tiež evidovaní v CRM

Vzdelávanie siete

Systém pre vzdelávanie interných pracovníkov a organizovanie verejných (náborových) seminárov

Zmluvy

Modul Zmluvy je systém evidencie zmlúv, ich stavu a histórie podľa obchodného zástupcu, ktorý je zástupcom spoločnosti. Okrem zmlúv s klientmi sú tu evidované aj zmluvy s obchodnými zástupcami

Reklamácie

Modul Reklamácie slúži pre revíziu a prácu s reklamáciami zmlúv. Reklamácie sú dvojakého druhu a to týkajúce sa klienta, keď klient mení nastavenie svojej vlastnej zmluvy, a reklamácie zmlúv s obchodnými zástupcami

Pohľadávky

Modul evidujúci pohľadávky napr. z dôvodu storna zmluvy, ktorá bola už zaplatená

Sklady

Evidencia stavov materiálov v rámci spoločnosti. Tvorba objednávok, výdajok a dokumentov prevzatia. Sú tu zahrnuté aktuálne stavy skladov, teda aktuálne informácie o množstve materiálu

Banka

Realizácia bankových príkazov v rámci systému, či už provízií alebo splátkového kalendára

Provízie

Výpočet provízií podľa stanoveného obchodného modelu.

Splátkové kalendáre

Automatické vytváranie splátkového kalendára za účelom nastavenia pravidiel splácania určitej finančnej čiastky

Reporting systém

Podľa požiadaviek zákazníka sme schopní reporting servisom prezentovať požadované informácie o spoločnosti, či už z pohľadu managementu alebo z pohľadu štandardných zamestnancov spoločnosti (podľa ich zatriedenia v sieti)

Administrácia

Správa partnerov, produkty partnerov, formuláre zmlúv s klientmi, konfigurácia ku Skladu (materiál), správa užívateľov rolí. Administračné úlohy všeobecne


MLM Web portál - nástroj pre členov siete

Kľúčové vlastnosti: prehľadnosť, dostupnosť prostredníctvom internetu, multijazyčnosť, užívateľsky prívetivý prístup

Môj strom

Modul ponúka prehľadnou formou pohľad na dáta podriadených obchodných partnerov, aktuálne prihláseného obchodného zástupcu s možnosťou vyhľadávania v strome.

Report stromu

Zobrazenie a tlač stromu obchodných partnerov obohatené o kľúčové informácie obchodného charakteru. Skvelá pomôcka pre manažérov MLM sietí.

Provízia

Prehľadne zobrazená provízna história vlastná, vrátane možnosti kontroly provízií svojich podriadených obchodných partnerov.

Evidencia obchodného partnera

Prepracovaný systém registrácie nových obchodných partnerov do siete s možnosťou zaradenia do ktoréhokoľvek miesta stromu, zaslaním aktivačných e-mailov a ďalšia pokročilá funkčnosť.

Na stiahnutie

Potrebujete pre svoju sieť ponúkať súbory na stiahnutie? Publikácie, reklamné materiály, informácie obchodného charakteru, tento modul Vám to umožní. Možnosť publikovať oddelene podľa jazykových verzií, atď.

Voľný registračný formulár

Možnosť umiestniť registračný formulár na Vaše existujúce stránky a umožniť tak registráciu záujemcom o členstvo, vrátane automatického zatriedenia do stromu, autentizácie registrujúceho, informovanie e-mailami a prípadné ďalšie rozširujúce funkcie


MLM Uzávierka - finančné vysporiadanie siete

Kľúčové vlastnosti: výpočet provízií, bonusov, províznych bodov a náležitostí, generovanie províznych zostáv
 • Výkonný nástroj pre výpočet finančných, či bodových náležitostí siete
 • Možnosť viac uzávierok v mesiaci a ďalšie pokročilé funkcie
 • Automatické generovanie províznych zostáv pre sieť, ako podklad pre fakturáciu
PRODUKTY
REFERENCIE
FLEXI ITMicrosoft DynamicsE-commerceCRM Leonardo
D3Soft s.r.o. EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.