D3Soft s.r.o. – Riešenie pre Váš rast

Vážení obchodní priatelia,

naša spoločnosť D3Soft s.r.o. je významný dodávateľ informačných systémov a doplnkových služieb s dlhoročnou tradíciou.Od samého začiatku sa venujeme kompletnej podpore firemných procesov vo všetkých typoch spoločností. Sme experti v oblasti realizácie CRM a ERP systémov.

Realizujeme a vyvíjame informačné systémy, ktoré predstavujeme pod jednotnou značkou Leonardo. Zameriavame sa aj na zákazníkov, ktorí chcú riešiť informačný systém komplexne. Ponúkame im riešenia na mieru a spojené služby, ktoré riešia ich špecifické požiadavky a potreby.

Stále rozvíjame vlastné aplikácie a aktívne sa podieľame na vývoji a rozvoji systémov tretích strán. Zabezpečujeme dátové integrácie na profesionálnom dátovom centre.

V rámci našich komerčných služieb ponúkame tvorbu profesionálnych webových prezentácií vrátane súvisiaceho e-marketingu. Vykonávame konzultácie a odborné školenia v školiacom stredisku D3Soft.

Máme zastúpenie v niekoľkých štátoch strednej Európy, kde sú sústredené silné vývojové tímy poskytujúce pevné zázemie v oblasti analýzy, programovania, metodickej a najmä konzultačnej činnosti.
PRODUKTY
REFERENCIE
CRM LeonardoMicrosoft Dynamics1:1 SolutionConsulting
D3Soft s.r.o.  EU
D3Soft s.r.o.
Jašíková 2
821 03 Bratislava
Slovenská republika
2014 ©Všetky práva vyhradené, D3Soft s.r.o.